Thoh Shangi Da Kaba Pyndap Ia Kane Ka Phom Harum

Kyrteng

Kur

Email

Ka Phang

Ka Jingthoh Ba Bniah

Thoh Sha Ngi